thumbnail Hello,

Karlivka

Players Nationality Position Age
 O. Polulyakhov Goalkeeper 22
 E. Karavan Goalkeeper 17
 A. Savenkov Defender 18
 I. Manulyak Defender 20
 R. Golovanov Defender 26
 O. Pysarenko Defender 18
 M. Ilchysh Defender 22
 V. Targanchuk Defender 25
 V. Marusych Midfielder 17
 A. Shyyka Midfielder 19
 V. Demchuk Midfielder 18
 R. Masyuk Midfielder 23
 P. Klymenko Midfielder 19
 O. Gulovych Attacker 18
 D. Shapoval Attacker 19
 S. Podrygulya Attacker 23
 V. Shchekalyov Attacker 19
Manager
 S. Lukash