thumbnail Hello,

Helios

Players Nationality Position Age Games
 M. Erokhin Goalkeeper 18 0 0 0 0 0 0
 R. Zarubin Goalkeeper 33 0 0 0 0 0 0
 D. Sydorenko Goalkeeper 27 0 0 0 0 0 0
 V. Kravchenko Defender 23 0 0 0 0 0 0
 R. Pomazan Defender 21 0 0 0 0 0 0
 V. Komarnitskiy Defender 34 0 0 0 0 0 0
 I. Glushytskiy Defender 22 0 0 0 0 0 0
 G. Chelidze Defender 22 0 0 0 0 0 0
 D. Vasiljev Defender 29 0 0 0 0 0 0
 I. Lutsenko Defender 30 0 0 0 0 0 0
 S. Loboyko Defender 31 0 0 0 0 0 0
 I. Korotetskiy Defender 28 0 0 0 0 0 0
 V. Gershman Defender 20 0 0 0 0 0 0
 I. Cherednichenko Defender 32 0 0 0 0 0 0
 D. Babayan Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 S. Panasenko Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 V. Subochev Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 E. Zadoya Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 B. Eloev Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 A. Kicha Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 E. Shvydky Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 Y. Solomka Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 S. Kravchenko Attacker 26 0 0 0 0 0 0
 V. Ivanko Attacker 24 0 0 0 0 0 0
 R. Ivashko Attacker 29 0 0 0 0 0 0
 M. Agapov Attacker 22 0 0 0 0 0 0
 V. Abelentsev Attacker 20 0 0 0 0 0 0
Manager
 S. Syzykhin