thumbnail Hello,

Bukovyna

Players Nationality Position Age Games
 V. Melnichenko Goalkeeper 25 0 0 0 0 0 0
 O. Musienko Goalkeeper 28 0 0 0 0 0 0
 D. Lutsyuk Defender 25 0 0 0 0 0 0
 Y. Rafalskiy Defender 23 0 0 0 0 0 0
 O. Maydanevych Defender 24 0 0 0 0 0 0
 A. Muzychenko Defender 20 0 0 0 0 0 0
 D. Lyakh Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 T. Syvka Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 R. Ryabiy Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 A. Batrak Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 M. Kalugin Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 D. Osadchy Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 P. Ostrenko Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 V. Ryashko Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 O. Temeriwskyj Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 O. Lysyuk Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 O. Dmytrenko Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 A. Zinchenko Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 A. Yakubov Attacker 23 0 0 0 0 0 0
 Y. Matviiv Attacker 23 0 0 0 0 0 0
 O. Krasov Attacker 22 0 0 0 0 0 0
 R. Bilala Attacker 25 0 0 0 0 0 0
 V. Kotov Attacker 21 0 0 0 0 0 0
 S. Makoviychuk Attacker 33 0 0 0 0 0 0
 V. Palagnyuk Attacker 24 0 0 0 0 0 0
 A. Korolyanchuk Attacker 24 0 0 0 0 0 0
Manager
 V. Mglynets