thumbnail Hello,

Avanhard

Players Nationality Position Age Games
 G. Gorovoy Goalkeeper 23 0 0 0 0 0 0
 A. Denchuk Goalkeeper 24 0 0 0 0 0 0
 D. Ulyanov Defender 22 0 0 0 0 0 0
 M. Vorobey Defender 25 0 0 0 0 0 0
 O. Brynko Defender 27 0 0 0 0 0 0
 R. Miroshnyk Defender 22 0 0 0 0 0 0
 V. Ermakov Defender 24 0 0 0 0 0 0
 O. Aksenov Defender 22 0 0 0 0 0 0
 D. Shvets Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 V. Timofienko Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 Y. Kovalenko Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 M. Polyulyakh Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 I. Malysh Midfielder 33 0 0 0 0 0 0
 O. Stetsenko Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 V. Sobko Midfielder 29 0 0 0 0 0 0
 V. Dovbysh Midfielder 30 0 0 0 0 0 0
 Y. Brydun Attacker 21 0 0 0 0 0 0
 S. Kozachenko Attacker 25 0 0 0 0 0 0
 M. Agapov Attacker 22 0 0 0 0 0 0
 V. Gryshyn Attacker 22 0 0 0 0 0 0
 I. Gordya Attacker 28 0 0 0 0 0 0
Manager
 Y. Krypak
 O. Kosevych