thumbnail Hello,

Arsenal Kyiv

Players Nationality Position Age Games
 D. Ivanov Goalkeeper 27 0 0 0 0 0 0
 S. Sitalo Goalkeeper 30 0 0 0 0 0 0
 O. Kotelyukh Defender 37 0 0 0 0 0 0
 O. Maydanevych Defender 25 0 0 0 0 0 0
 V. Getman Defender 29 0 0 0 0 0 0
 O. Golikov Defender 25 0 0 0 0 0 0
 O. Aksenov Defender 23 0 0 0 0 0 0
 E. Eliseev Defender 27 0 0 0 0 0 0
 M. Kostyuchenko Defender 26 0 0 0 0 0 0
 I. Bily Defender 29 0 0 0 0 0 0
 D. Lapa Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 K. Matveev Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 Y. Piskun Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 V. Tymenko Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 R. Chernenko Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 I. Bykovsky Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 J. Kizilatesh Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 V. Turchanov Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 S. Semenyuk Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 R. Zhurba Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 A. Dombrovskiy Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 A. Pylypenko Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 M. Lytovchak Attacker 19 0 0 0 0 0 0
 V. Semchuk Attacker 23 0 0 0 0 0 0
 F. Suleyman Attacker 23 0 0 0 0 0 0
 N. Nasimi Attacker 21 0 0 0 0 0 0
 A. Eseola Attacker 25 0 0 0 0 0 0
Manager
 S. Litovchenko