thumbnail Hello,

Vityaz Podolsk

Players Nationality Position Age
 A. Malygin Goalkeeper 26
 V. Isupov Goalkeeper 23
 A. Novitsky Defender 26
 I. Cheminava Defender 25
 A. Khrapov Defender 37
 B. Vashchenko Defender 22
 A. Novikov Defender 26
 M. Kuleshov Defender 26
 A. Mirzoev Midfielder 20
 A. Kireev Midfielder 32
 R. Zaripov Midfielder 24
 A. Chernetsov Midfielder 21
 I. Boyarov Midfielder 24
 M. Pogonin Attacker 19
 M. Ubaydulaev Attacker 20
 E. Voronin Attacker 20
 B. Khaernasov Attacker 21
 A. Motov Attacker 25
 A. Yuriev Attacker 19
 I. Borsyakov Attacker 19
 M. Penchuk Attacker 21
Manager
 S. Polstyanov