thumbnail Hello,

Shinnik

Players Nationality Position Age Games
 A. Malyshev Goalkeeper 36 0 0 0 0 0 0
 D. Yashin Goalkeeper 34 0 0 0 0 0 0
 D. Sizko Goalkeeper 22 0 0 0 0 0 0
 M. Belyaev Defender 24 0 0 0 0 0 0
 A. Lamanje Defender 25 0 0 0 0 0 0
 V. Tskhovrebov Defender 26 0 0 0 0 0 0
 A. Ndri Defender 32 0 0 0 0 0 0
 I. Zolotovskiy Defender 20 0 0 0 0 0 0
 M. Zemskov Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 N. Vovk Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 L. Rodionov Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 V. Sirotov Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 I. Zynin Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 D. Nikitinskiy Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 M. Plătică Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 E. Yatchenko Midfielder 29 0 0 0 0 0 0
 N. Malyarov Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 A. Mitasov Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 A. Pavlenko Midfielder 31 0 0 0 0 0 0
 A. Betyuzhnov Midfielder 18 0 0 0 0 0 0
 A. Ayrapetyan Midfielder 18 0 0 0 0 0 0
 N. Andreev Attacker 18 0 0 0 0 0 0
 E. Bulia Attacker 24 0 0 0 0 0 0
 A. Maloyan Attacker 27 0 0 0 0 0 0
 I. Podolyak Attacker 25 0 0 0 0 0 0
 M. Sultonov Attacker 23 0 0 0 0 0 0
Manager
 A. Pobegalov