thumbnail Hello,

Khimki

Players Nationality Position Age Games
 D. Zornikov Goalkeeper 20 0 0 0 0 0 0
 V. Isupov Goalkeeper 24 0 0 0 0 0 0
 E. Baychora Goalkeeper 25 0 0 0 0 0 0
 A. Shumskikh Defender 27 0 0 0 0 0 0
 A. Lisinkov Defender 23 0 0 0 0 0 0
 D. Malaniya Defender 26 0 0 0 0 0 0
 K. Zaika Defender 24 0 0 0 0 0 0
 E. Alferov Defender 22 0 0 0 0 0 0
 N. Lapin Defender 24 0 0 0 0 0 0
 A. Mostovoy Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 N. Tyunin Midfielder 30 0 0 0 0 0 0
 B. Kokoev Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 I. Belikov Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 M. Batov Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 M. Yakovlev Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 D. Talalay Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 M. Petrusev Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 E. Goryachev Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 M. Pichugin Attacker 18 0 0 0 0 0 0
 K. Aliev Attacker 18 0 0 0 0 0 0
 A. Radchenko Attacker 23 0 0 0 0 0 0
 I. Kuzmichev Attacker 29 0 0 0 0 0 0
 A. Titov Attacker 21 0 0 0 0 0 0
 F. Dvornikov Attacker 24 0 0 0 0 0 0
Manager
 O. Stogov