thumbnail Hello,

Atyrau

Players Nationality Position Age
 A. Sundetkalyev Goalkeeper 21
 A. Zhomartov Goalkeeper 19
 A. Shabanov Goalkeeper 28
 N. Kalmenov Goalkeeper 24
 M. Zhalmagambetov Defender 31
 V. Chureev Defender 28
 K. Kalmuratov Defender 18
 D. Mazhitov Defender 19
 A. Galiev Defender 21
 M. Odibe Defender 26
 Z. Khalelov Defender 20
 A. Seytkaliev Midfielder 23
 A. Marov Midfielder 19
 M. Blažić Midfielder 29
 B. Onzhan Midfielder 23
 D. Kayralliev Midfielder 23
 A. Shakin Midfielder 30
 G. Peikrishvili Midfielder 32
 A. Izbasarov Midfielder 24
 O. Stakhiv Midfielder 34
 B. Kasymov Attacker 19
 A. Nuribekov Attacker 22
 M. Trifunović Attacker 30
 D. Parkhachev Attacker 30
 A. Kuchuk Attacker 28
 A. Fomin Attacker 26
 E. Turashbaev Attacker 23
 N. Madiev Attacker 21
Manager
 V. Nikitenko