thumbnail Hello,

Zugdidi

Players Nationality Position Age Games
 T. Zarkua Goalkeeper 25 0 0 0 0 0 0
 I. Sabekia Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0
 V. Jomidava Goalkeeper 25 0 0 0 0 0 0
 G. Mikava Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0
 G. Gavashelishvili Defender 26 0 0 0 0 0 0
 O. Javashvili Defender 22 0 0 0 0 0 0
 N. Narmania Defender 21 0 0 0 0 0 0
 P. Tchanturia Defender 22 0 0 0 0 0 0
 S. Pipia Defender 20 0 0 0 0 0 0
 G. Malania Defender 18 0 0 0 0 0 0
 I. Zhvania Defender 18 0 0 0 0 0 0
 G. Kantaria Defender 19 0 0 0 0 0 0
 M. Gagoshidze Defender 23 0 0 0 0 0 0
 U. Chukwurah Defender 24 0 0 0 0 0 0
 G. Machaidze Defender 24 0 0 0 0 0 0
 D. Tutberidze Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 Y. Kovalenko Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 G. Tibilashvili Midfielder 31 0 0 0 0 0 0
 L. Tsurtsumia Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 G. Mikadze Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 G. Chanadiri Midfielder 0 0 0 0 0 0 0
 B. Kakachia Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 V. Tkemaladze Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 Z. Sikharulia Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 N. Kiria Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 S. Chebotarev Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 M. Changelia Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 G. Ioseliani Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 M. Jigania Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 G. Betchvaia Midfielder 29 0 0 0 0 0 0
 N. Lashkhia Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 G. Samushia Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 S. Malania Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 G. Tchankotadze Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 T. Samushia Attacker 21 0 0 0 0 0 0
 Y. Shevel Attacker 28 0 0 0 0 0 0
 G. Bulia Attacker 22 0 0 0 0 0 0
 I. Kobalia Attacker 24 0 0 0 0 0 0
 S. Lomia Attacker 26 0 0 0 0 0 0
Manager
 O. Gabelia