thumbnail Hello,

Spartaki Tskhinvali

Players Nationality Position Age Games
 S. Naniev Goalkeeper 25 0 0 0 0 0 0
 G. Nadiradze Goalkeeper 22 0 0 0 0 0 0
 R. Kemoklidze Defender 35 0 0 0 0 0 0
 G. Sepiashvili Defender 24 0 0 0 0 0 0
 B. Makharoblidze Defender 22 0 0 0 0 0 0
 I. Shengelia Defender 18 0 0 0 0 0 0
 G. Katchkatchishvili Defender 24 0 0 0 0 0 0
 L. Tchapodze Defender 26 0 0 0 0 0 0
 L. Kochladze Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 B. Mumladze Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 G. Tsertsvadze Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 U. Burdzenadze Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 G. Ioseliani Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 M. Gigauri Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 G. Ivanishvili Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 D. Maisashvili Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 G. Tekturmanidze Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 I. Lekvtadze Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 N. Katcharava Attacker 20 0 0 0 0 0 0
 T. Makatsaria Attacker 19 0 0 0 0 0 0
 M. Jishkariani jr. Attacker 22 0 0 0 0 0 0
 L. Kemukhtashvili Attacker 22 0 0 0 0 0 0
 L. Shindagoridze Attacker 21 0 0 0 0 0 0
Manager
 K. Katcharava