thumbnail Hello,

Teteks

Players Nationality Position Age
 V. Manchevski Goalkeeper 33
 D. Siljanovski Goalkeeper 22
 K. Zhepcheski Defender 20
 I. Kralevski Defender 37
 T. Stojkovski Defender 27
 K. Toshevski Defender 22
 G. Bogdanović Defender 26
 M. Blazhevski Defender 24
 T. Gjorgjevski Defender 29
 Emir Adem Defender 29
 Z. Boshkovski Defender 30
 N. Mishovski Defender 30
 B. Bozhinovski Midfielder 35
 A. Saveski Midfielder 21
 A. Gjorgjievski Midfielder 0
 D. Nachevski Midfielder 36
 Z. Krstevski Midfielder 0
 M. Ajvazi Midfielder 0
 A. Ljuma Midfielder 0
 N. Petkovski Midfielder 29
 A. Uroshevikj Midfielder 25
 Ermadin Adem Midfielder 26
 B. Blazhevski Midfielder 24
 A. Krstevski Midfielder 28
 F. Alija Attacker 0
 S. Hristov Attacker 23
 G. Iseni Attacker 33
 M. Ristovski Attacker 27
 D. Cvetanoski Attacker 26
 Nandinho Attacker 24
Manager
 Z. Boshkovski