thumbnail Hello,

Shakhtyor

Players Nationality Position Age Games
 30 I. Gavrilov Goalkeeper 25 0 0 0 0 0 0
 R. Kopantsov Goalkeeper 33 0 0 0 0 0 0
 22 I. Dastanka Goalkeeper 20 0 0 0 0 0 0
 1 A. Kotenko Goalkeeper 32 3 0 0 0 0 0
 V. Makauchyk Goalkeeper 32 0 0 0 0 0 0
 3 S. Matveichyk Defender 26 3 1 0 1 0 0
 D. Dubovski Defender 22 0 0 0 0 0 0
 19 I. Kuzmianok Defender 24 3 0 0 0 0 0
 5 A. Yanushkevich Defender 28 3 0 0 1 0 0
 29 A. Vasilevski Defender 21 1 0 0 0 0 0
 15 A. Yurevich Defender 34 3 0 0 0 0 0
 27 F. Ivanov Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 4 A. Tsevan Midfielder 28 1 0 0 0 0 0
 A. Tupchiy Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 A. Danko Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 6 N. Kashevski Midfielder 33 3 0 0 0 0 0
 17 A. Rios Midfielder 27 3 0 0 1 0 0
 7 A. Leonchik Midfielder 37 1 0 0 0 0 0
 16 S. Balanovich Midfielder 26 3 1 0 0 0 0
 11 A. Stargorodskiy Midfielder 32 3 1 0 0 0 0
 9 S. Guruli Midfielder 28 3 2 0 0 0 0
 2 I. Galyuza Midfielder 34 3 2 0 1 0 0
 A. Soro Midfielder 32 0 0 0 0 0 0
 A. Zolotov Attacker 20 0 0 0 0 0 0
 24 N. Zolotov Attacker 19 0 0 0 0 0 0
 77 D. Osipenko Attacker 31 3 1 0 1 0 0
 V. Yurchenko Attacker 25 0 0 0 0 0 0
 10 N. Yanush Attacker 29 3 3 0 1 0 0
 25 A. Petrov Attacker 23 0 0 0 0 0 0
 23 Y. Kovalev Attacker 21 0 0 0 0 0 0
Manager
 S. Borovskiy