thumbnail Hello,

Slavia

Players Nationality Position Age Games
 Y. Ivanenko Goalkeeper 21 0 0 0 0 0 0
 N. Romanyuk Goalkeeper 29 0 0 0 0 0 0
 V. Zukh Defender 22 0 0 0 0 0 0
 R. Godovaniy Defender 25 0 0 0 0 0 0
 Y. Kuntsevich Defender 27 0 0 0 0 0 0
 P. Mosemghvdlishvili Defender 22 0 0 0 0 0 0
 I. Maltsev Defender 30 0 0 0 0 0 0
 Bruno Lemiechevsky Defender 22 0 0 0 0 0 0
 I. Luzan Defender 0 0 0 0 0 0 0
 V. Beshta Defender 0 0 0 0 0 0 0
 Y. Shkurko Defender 0 0 0 0 0 0 0
 S. Kolybenko Defender 0 0 0 0 0 0 0
 I. Borisevich Midfielder 0 0 0 0 0 0 0
 M. Pavlovets Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 G. Shevchenko Midfielder 0 0 0 0 0 0 0
 D. Kovalevskiy Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 I. Kostrov Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 I. Soulim Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 O. Strakhanovich Midfielder 36 0 0 0 0 0 0
 A. Raevskiy Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 A. Kobets Midfielder 35 0 0 0 0 0 0
 I. Apkhazava Attacker 25 0 0 0 0 0 0
 A. Voronkov Attacker 27 0 0 0 0 0 0
 A. Galyakh Attacker 0 0 0 0 0 0 0
 S. Koshel Attacker 30 0 0 0 0 0 0
 A. Kotlyarov Attacker 23 0 0 0 0 0 0
Manager
 Y. Puntus