thumbnail Hello,

Gomel

Players Nationality Position Age Games
 O. Kovalyov Goalkeeper 28 0 0 0 0 0 0
 A. Sakovich Goalkeeper 23 0 0 0 0 0 0
 G. Monastyrski Defender 17 0 0 0 0 0 0
 D. Ignatenko Defender 20 0 0 0 0 0 0
 O. Chmyrikov Defender 19 0 0 0 0 0 0
 E. Troyakov Defender 20 0 0 0 0 0 0
 S. Izhakouski Defender 21 0 0 0 0 0 0
 Y. Esman Defender 18 0 0 0 0 0 0
 S. Sazanovich Defender 23 0 0 0 0 0 0
 D. Sviridzenko Midfielder 18 0 0 0 0 0 0
 M. Sanets Midfielder 18 0 0 0 0 0 0
 A. Tereschchenko Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 D. Golenko Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 P. Chernyshov Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 V. Novik Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 D. Medvedev Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 D. Yakhno Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 I. Soulim Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 Y. Fomin Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 A. Teslyuk Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 A. Fedyanin Midfielder 0 0 0 0 0 0 0
 E. Milevski Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 A. Danilov Midfielder 35 0 0 0 0 0 0
 G. Bliznyuk Attacker 35 0 0 0 0 0 0
 A. Yanchenko Attacker 20 0 0 0 0 0 0
 A. Antanyk Attacker 20 0 0 0 0 0 0
Manager
 V. Golmak