thumbnail Hello,

Irtysh

Players Nationality Position Age
 M. Golubnichi Goalkeeper 19
 V. Kotlyar Goalkeeper 32
 N. Kalmykov Goalkeeper 25
 R. Bayanov Defender 21
 R. Kuanyshev Defender 21
 G. Sartakov Defender 20
 M. Džudović Defender 34
 Z. Korobov Defender 26
 S. Bulgaru Defender 29
 V. Chernyshov Defender 33
 D. Shevchenko Defender 21
 I. Chuchman Defender 29
 O. Starokin Defender 27
 V. Zhukov Defender 21
 R. Akhmetdinov Midfielder 20
 E. Allayarov Midfielder 21
 A. Dauletkhanov Midfielder 21
 A. Totay Midfielder 22
 T. Khalmuratov Midfielder 28
 P. Govedarica Midfielder 29
 I. Yurin Midfielder 32
 R. Valeev Midfielder 27
 I. Burzanović Midfielder 29
 A. Kulchiy Midfielder 40
 Y. Averchenko Midfielder 32
 V. Noskov Midfielder 28
 A. Mukhutdinov Midfielder 29
 A. Ayaganov Midfielder 22
 K. Dudchenko Attacker 28
 A. Amanow Attacker 24
 S. Ivanov Attacker 34
 K. Begalyn Attacker 21
Manager
 O. Saduov