thumbnail Hello,

Irtysh

Players Nationality Position Age Games
 D. Tolebaev Goalkeeper 28 0 0 0 0 0 0
 D. Loria Goalkeeper 33 0 0 0 0 0 0
 N. Kalmykov Goalkeeper 25 0 0 0 0 0 0
 V. Chernyshov Defender 34 0 0 0 0 0 0
 V. Sedelnikov Defender 23 0 0 0 0 0 0
 Z. Korobov Defender 27 0 0 0 0 0 0
 P. Aliyev Defender 31 0 0 0 0 0 0
 S. Ignatiev Defender 28 0 0 0 0 0 0
 G. Sartakov Defender 20 0 0 0 0 0 0
 A. Samsonov Defender 26 0 0 0 0 0 0
 S. Bulgaru Defender 30 0 0 0 0 0 0
 I. Graf Defender 27 0 0 0 0 0 0
 S. Smakov Defender 36 0 0 0 0 0 0
 A. Kislitsyn Defender 29 0 0 0 0 0 0
 Y. Nurgaliyev Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 V. Vomenko Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 A. Ayaganov Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 A. Ersalimov Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 I. Nazarov Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 K. Geteriev Midfielder 29 0 0 0 0 0 0
 A. Gatagov Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 A. Totay Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 R. Esimov Attacker 25 0 0 0 0 0 0
 K. Dudchenko Attacker 28 0 0 0 0 0 0
 A. Bancé Attacker 30 0 0 0 0 0 0
 I. Azuka Attacker 26 0 0 0 0 0 0
 A. Suley Attacker 20 0 0 0 0 0 0
 K. Begalyn Attacker 22 0 0 0 0 0 0