thumbnail Hello,

Kairat

Players Nationality Position Age Games
 25 V. Groshev Goalkeeper 22 0 0 0 0 0 0
 1 V. Plotnikov Goalkeeper 31 4 0 0 0 0 0
 O. Grubov Goalkeeper 20 0 0 0 0 0 0
 27 S. Pokatilov Goalkeeper 24 0 0 0 0 0 0
 E. Akhmetov Defender 26 0 0 0 0 0 0
 23 G. Suyumbayev Defender 26 2 0 0 0 0 0
 13 E. Kuantayev Defender 26 3 0 0 0 0 0
 2 T. Rudoselskiy Defender 22 0 0 0 0 0 0
 A. Abiken Defender 20 0 0 0 0 0 0
 14 César Arzo Defender 31 1 0 0 0 0 0
 63 A. Kassym Defender 19 0 0 0 0 0 0
 6 Z. Markovic Defender 30 4 0 0 1 0 0
 G. Zhukov Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 M. Gladchenko Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 O. Baltabayev Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 3 Y. Vorogovskiy Midfielder 20 1 0 0 0 0 0
 19 S. Lunin Midfielder 24 4 0 0 1 0 0
 Á. Elek Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 8 M. Bakaev Midfielder 29 4 1 0 1 0 0
 10 Isael Midfielder 29 4 0 0 0 0 0
 7 I. Kuat Midfielder 24 4 0 0 1 0 0
 I. Iličević Midfielder 30 0 0 0 0 0 0
 9 B. Islamkhan Midfielder 24 3 0 0 0 0 1
 28 A. Arshavin Attacker 35 4 2 0 0 0 0
 15 B. Turysbek Attacker 25 1 1 0 0 0 0
 11 G. Gohou Attacker 28 4 3 0 1 0 0
 C. Anene Attacker 24 0 0 0 0 0 0
Manager
 K. Tskhadadze