thumbnail Hello,

Chikhura

Players Nationality Position Age Games
 1 Z. Mtskerashvili Goalkeeper 28 0 0 0 0 0 0
 25 M. Kvilitaia Goalkeeper 29 4 0 0 0 0 0
 24 L. Chikvaidze Defender 25 3 0 0 0 0 1
 12 Z. Nadiradze Defender 22 0 0 0 0 0 0
 37 S. Kashia Defender 30 6 0 0 0 0 0
 5 L. Tchelidze Defender 29 3 0 0 0 0 0
 A. Bajelidze Defender 28 0 0 0 0 0 0
 8 G. Kimadze Defender 22 5 0 0 0 0 0
 T. Ghonghadze Defender 29 0 0 0 0 0 0
 Y. Troyanovskiy Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 7 J. Jighauri Midfielder 22 4 0 0 1 0 0
 15 G. Koripadze Midfielder 25 6 0 0 0 0 0
 51 B. Dekanoidze Midfielder 22 6 0 0 1 0 0
 G. Ganugrava Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 49 D. Odikadze Midfielder 33 6 0 0 0 0 0
 D. Dobrovolski Midfielder 29 0 0 0 0 0 0
 L. Sharikadze Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 Z. Sikharulia Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 22 G. Iakobashvili Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 71 T. Nadiradze Attacker 22 0 0 0 0 0 0
 10 L. Kutchukhidze Attacker 22 6 1 0 2 0 0
 23 A. Ivanishvili Attacker 24 0 0 0 0 0 0
 11 T. Mumladze Attacker 22 4 0 0 1 0 0
 M. Sardalishvili Attacker 22 0 0 0 0 0 0
Manager
 S. Pruidze