thumbnail Hello,

Neman Grodno

Players Nationality Position Age
 M. Shislov Goalkeeper 21
 V. Zhurov Goalkeeper 25
 S. Kurganskiy Goalkeeper 30
 A. Poznyak Defender 22
 P. Bebey Defender 30
 E. Leshko Defender 20
 S. Smunev Defender 21
 A. Demidovich Defender 27
 T. Duraj Defender 32
 V. Kosmynin Defender 27
 S. Sosnovski Defender 35
 A. Sorokin Midfielder 21
 I. Rudnytskyy Midfielder 25
 Y. Yarotski Midfielder 20
 P. Savitski Midfielder 22
 F. Rudik Midfielder 29
 E. Savostyanov Midfielder 29
 S. Rozhok Midfielder 31
 A. Anyukevich Midfielder 24
 A. Vaskov Midfielder 28
 Y. Senkevich Midfielder 22
 V. Klimovich Attacker 20
 A. Bombel Attacker 24
 A. Kontsevoy Attacker 33
 A. Gorbach Attacker 31
 D. Kovalenok Attacker 39
 V. Zhurnevich Attacker 22
Manager
 I. Kovalevich