thumbnail Hello,

Neman Grodno

Players Nationality Position Age
 V. Zhurov Goalkeeper 26
 S. Kurganskiy Goalkeeper 30
 M. Shishlov Goalkeeper 21
 A. Demidovich Defender 27
 P. Bebey Defender 30
 Y. Khvalko Defender 20
 E. Leshko Defender 20
 P. Savitski Midfielder 22
 Y. Yarotski Midfielder 20
 V. Zhukouski Midfielder 32
 A. Yakimov Midfielder 27
 F. Rudik Midfielder 30
 E. Savostyanov Midfielder 29
 Y. Senkevich Midfielder 22
 A. Anyukevich Midfielder 24
 M. Yablonskiy Attacker 20
 V. Klimovich Attacker 20
 A. Bombel Attacker 24
 A. Kontsevoy Attacker 33
 A. Gorbach Attacker 31
 D. Kovalenok Attacker 39
 V. Zhurnevich Attacker 22
Manager
 I. Kovalevich