thumbnail Hello,

Irtysh

Players Nationality Position Age
 N. Kalmykov Goalkeeper 25
 M. Golubnichi Goalkeeper 19
 V. Kotlyar Goalkeeper 32
 M. Džudović Defender 35
 G. Sartakov Defender 20
 V. Zhukov Defender 21
 R. Bayanov Defender 21
 V. Chernyshov Defender 33
 R. Kuanyshev Defender 21
 D. Shevchenko Defender 21
 Z. Korobov Defender 26
 O. Starokin Defender 27
 I. Chuchman Defender 29
 S. Bulgaru Defender 29
 E. Allayarov Midfielder 21
 B. Urazaliev Midfielder 18
 I. Nazarov Midfielder 20
 R. Valeev Midfielder 27
 A. Totay Midfielder 22
 I. Burzanović Midfielder 29
 V. Noskov Midfielder 28
 A. Kulchiy Midfielder 40
 V. Vomenko Midfielder 19
 Y. Averchenko Midfielder 32
 A. Mukhutdinov Midfielder 29
 I. Yurin Midfielder 32
 A. Ayaganov Midfielder 22
 R. Akhmetdinov Midfielder 20
 T. Khalmuratov Midfielder 28
 A. Dauletkhanov Midfielder 21
 S. Ivanov Attacker 34
 K. Dudchenko Attacker 28
 K. Begalyn Attacker 22
 A. Amanow Attacker 24
Manager
 O. Saduov