thumbnail Hello,

Levski Sofia

Players Nationality Position Age Games
 B. Jorgačević Goalkeeper 33 0 0 0 0 0 0
 P. Iliev Goalkeeper 23 0 0 0 0 0 0
 G. Tashev Defender 18 0 0 0 0 0 0
 A. Aleksandrov Defender 28 0 0 0 0 0 0
 V. Minev Defender 34 0 0 0 0 0 0
 B. Stoychev Defender 28 0 0 0 0 0 0
 E. Ninu Defender 28 0 0 0 0 0 0
 S. Velev Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 V. Gadzhev Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 Bedoya Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 A. Belaïd Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 B. Tsonev Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 B. Kraev Midfielder 17 0 0 0 0 0 0
 G. Sarmov Midfielder 29 0 0 0 0 0 0
 M. Orachev Midfielder 18 0 0 0 0 0 0
 R. Procházka Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 V. Misyak Attacker 19 0 0 0 0 0 0
 K. Dimitrov Attacker 20 0 0 0 0 0 0
 I. Dimitrov Attacker 18 0 0 0 0 0 0
 L. Abdi Attacker 26 0 0 0 0 0 0
 L. Pedro Attacker 24 0 0 0 0 0 0
 L. Gikiewicz Attacker 27 0 0 0 0 0 0
 V. Domovchiyski Attacker 28 0 0 0 0 0 0
 Añete Attacker 29 0 0 0 0 0 0
 R. Tsonev Attacker 19 0 0 0 0 0 0
Manager
 S. Stoev