thumbnail Hello,

Nasaf

Players Nationality Position Age Games
 E. Suyunov Goalkeeper 25 0 0 0 0 0 0
 U. Ergashev Goalkeeper 17 0 0 0 0 0 0
 S. Kuvvatov Goalkeeper 27 0 0 0 0 0 0
 S. Mukhammadiyev Defender 27 0 0 0 0 0 0
 S. Rakhmatov Defender 24 0 0 0 0 0 0
 N. Normuradov Defender 21 0 0 0 0 0 0
 I. Golban Defender 26 0 0 0 0 0 0
 I. Mamatkazin Defender 28 0 0 0 0 0 0
 M. Karimov Defender 31 0 0 0 0 0 0
 S. Azamov Defender 27 0 0 0 0 0 0
 D. Narzullaev Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 D. Rakhmatullaev Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 A. Ganiev Midfielder 18 0 0 0 0 0 0
 S. Mukhiddinov Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 S. Kuziyev Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 I. Rashidkhanov Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 O. Khamrobekov Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 F. Musayev Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 B. Abdurakhimov Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 O. Krasić Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 A. Murodov Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 F. Sayfiyev Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 S. Erkinov Attacker 30 0 0 0 0 0 0
 D. Ćeran Attacker 29 0 0 0 0 0 0
 A. Allaniyazov Attacker 27 0 0 0 0 0 0
 I. Shomurodov Attacker 32 0 0 0 0 0 0
 B. Abdukhalikov Attacker 19 0 0 0 0 0 0
 D. Khushbakov Attacker 20 0 0 0 0 0 0
Manager
 R. Berdyev