thumbnail Hello,

Volyn

Players Nationality Position Age Games
 V. Nedilko Goalkeeper 32 0 0 0 0 0 0
 S. Litovchenko Goalkeeper 27 0 0 0 0 0 0
 A. Kichak Goalkeeper 25 0 0 0 0 0 0
 R. Godovaniy Defender 24 0 0 0 0 0 0
 G. Shish Defender 25 0 0 0 0 0 0
 A. Shabanov Defender 22 0 0 0 0 0 0
 R. Nykytyuk Defender 21 0 0 0 0 0 0
 O. Svatok Defender 20 0 0 0 0 0 0
 D. Zaderetskyi Defender 20 0 0 0 0 0 0
 T. Partsvania Defender 23 0 0 0 0 0 0
 S. Voronin Defender 27 0 0 0 0 0 0
 E. Novak Defender 25 0 0 0 0 0 0
 O. Gumenyuk Defender 31 0 0 0 0 0 0
 S. Siminin Defender 27 0 0 0 0 0 0
 R. Memeshev Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 A. Kobakhidze Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 O. Zinkevych Midfielder 17 0 0 0 0 0 0
 R. Babenko Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 V. Fedorchuk Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 M. Babatunde Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 I. Žunić Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 V. Prindeta  Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 F. Matei Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 E. Bicfalvi Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 D. Nemchaninov Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 I. Rogač Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 S. Petrov Attacker 17 0 0 0 0 0 0
 Mariotto Attacker 18 0 0 0 0 0 0
 E. Bokhashvili Attacker 21 0 0 0 0 0 0
 Alessandro Celin Attacker 25 0 0 0 0 0 0
 D. Kozban Attacker 25 0 0 0 0 0 0
 D. Litvinenko Attacker 20 0 0 0 0 0 0
Manager
 V. Kvartsyanyi