thumbnail Hello,

Mykolaiv

Players Nationality Position Age Games
 O. Antonenko Goalkeeper 24 0 0 0 0 0 0
 V. Voskonyan Goalkeeper 21 0 0 0 0 0 0
 A. Agalarov Goalkeeper 18 0 0 0 0 0 0
 O. Medvedev Goalkeeper 24 0 0 0 0 0 0
 M. Leshchenko Defender 23 0 0 0 0 0 0
 V. Rogozynsky Defender 19 0 0 0 0 0 0
 M. Andrievsky Defender 19 0 0 0 0 0 0
 A. Burdian Defender 29 0 0 0 0 0 0
 E. Safianyk Defender 22 0 0 0 0 0 0
 O. Laban Defender 20 0 0 0 0 0 0
 I. Bilyi Defender 27 0 0 0 0 0 0
 B. Bychkov Defender 20 0 0 0 0 0 0
 V. Khokhlov Defender 26 0 0 0 0 0 0
 V. Momot Defender 25 0 0 0 0 0 0
 O. Muzyka Defender 24 0 0 0 0 0 0
 I. Savka Defender 23 0 0 0 0 0 0
 R. Mizernyuk Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 D. Sevodnyaev Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 P. Ostrenko Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 Y. Batyushin Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 D. Koshelyuk Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 M. Dudarenko Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 I. Malysh Midfielder 31 0 0 0 0 0 0
 D. Bondarenko Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 V. Berko Attacker 22 0 0 0 0 0 0
 V. Kotov Attacker 20 0 0 0 0 0 0
 I. Nosov Attacker 21 0 0 0 0 0 0
 V. Storublyovtsev Attacker 26 0 0 0 0 0 0
Manager
 R. Zabranskiy