thumbnail Hello,

Mykolaiv

Players Nationality Position Age Games
 V. Voskonyan Goalkeeper 21 0 0 0 0 0 0
 R. Chumak Goalkeeper 33 0 0 0 0 0 0
 A. Agalarov Goalkeeper 19 0 0 0 0 0 0
 B. Bychkov Defender 21 0 0 0 0 0 0
 V. Momot Defender 25 0 0 0 0 0 0
 S. Lyubchak Defender 29 0 0 0 0 0 0
 V. Khokhlov Defender 26 0 0 0 0 0 0
 Y. Tsapiy Defender 29 0 0 0 0 0 0
 M. Andrievsky Defender 20 0 0 0 0 0 0
 M. Leshchenko Defender 23 0 0 0 0 0 0
 D. Koshelyuk Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 Y. Kovalenko Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 V. Sarkisyan Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 S. Chuchman Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 A. Mukhovykov Midfielder 31 0 0 0 0 0 0
 Y. Bulychev Midfielder 33 0 0 0 0 0 0
 S. Dyachenko Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 A. Bessalov Midfielder 32 0 0 0 0 0 0
 Y. Batyushin Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 A. Kovalyov Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 L. Morya Attacker 26 0 0 0 0 0 0
 E. Vitenko Attacker 18 0 0 0 0 0 0
 V. Berko Attacker 23 0 0 0 0 0 0
 I. Sikorskiy Attacker 27 0 0 0 0 0 0
 E. Ushakov Attacker 26 0 0 0 0 0 0
Manager
 R. Zabranskiy