thumbnail Hello,

Karpaty

Players Nationality Position Age Games
 I. Siletskyi Goalkeeper 20 0 0 0 0 0 0
 O. Mozil Goalkeeper 19 0 0 0 0 0 0
 R. Mysak Goalkeeper 24 0 0 0 0 0 0
 R. Pidkivka Goalkeeper 20 0 0 0 0 0 0
 V. Kostevych Defender 23 0 0 0 0 0 0
 D. Miroshnichenko Defender 21 0 0 0 0 0 0
 A. Markovych Defender 20 0 0 0 0 0 0
 V. Senytsia Defender 18 0 0 0 0 0 0
 O. Hros Defender 19 0 0 0 0 0 0
 I. Lobay Defender 19 0 0 0 0 0 0
 V. Kravets Defender 18 0 0 0 0 0 0
 N. Verbnyi Defender 18 0 0 0 0 0 0
 A. Novotryasov Defender 23 0 0 0 0 0 0
 A. Gitchenko Defender 31 0 0 0 0 0 0
 I. Plastun Defender 25 0 0 0 0 0 0
 D. Klots Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 O. Golodyuk Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 D. Kozhanov Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 M. Daushvili Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 V. Savoshko Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 P. Ksonz Midfielder 29 0 0 0 0 0 0
 A. Karnoza Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 I. Bohach Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 A. Chachua Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 T. Puchkovsky Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 Y. Yastrub Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 O. Hutsuliak Midfielder 18 0 0 0 0 0 0
 I. Khudobyak Midfielder 30 0 0 0 0 0 0
 V. Strashkevich Attacker 21 0 0 0 0 0 0
 I. Mikhalev Attacker 25 0 0 0 0 0 0
 T. Zaviyskiy Attacker 20 0 0 0 0 0 0
 Y. Zakharkiv Attacker 19 0 0 0 0 0 0
Manager
 O. Luzhny