thumbnail Hello,

Karpaty

Players Nationality Position Age Games
 R. Mysak Goalkeeper 22 0 0 0 0 0 0
 R. Pidkivka Goalkeeper 19 0 0 0 0 0 0
 O. Ilyushchenkov Goalkeeper 24 0 0 0 0 0 0
 A. Novotryasov Defender 22 0 0 0 0 0 0
 G. Balažic Defender 26 0 0 0 0 0 0
 V. Kostevych Defender 21 0 0 0 0 0 0
 M. Zhovtyuk Defender 22 0 0 0 0 0 0
 R. Podolyak Defender 21 0 0 0 0 0 0
 A. Savchenko Defender 19 0 0 0 0 0 0
 A. Gitchenko Defender 29 0 0 0 0 0 0
 I. Plastun Defender 23 0 0 0 0 0 0
 Y. Martynyuk Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 Y. Yastrub Midfielder 18 0 0 0 0 0 0
 V. Strashkevich Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 A. Chachua Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 D. Miroshnichenko Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 Y. Gabovda Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 I. Khudobyak Midfielder 29 0 0 0 0 0 0
 M. Daushvili Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 V. Gudyma Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 P. Ksonz Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 T. Puchkovsky Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 O. Golodyuk Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 D. Vasin Attacker 25 0 0 0 0 0 0
 Lucas Attacker 25 0 0 0 0 0 0
 I. Mikhalev Attacker 23 0 0 0 0 0 0
 M. Kopolovets Attacker 30 0 0 0 0 0 0
 M. Sergiychuk Attacker 22 0 0 0 0 0 0
Manager
 I. Jovićević