thumbnail Hello,

Karlivka

Players Nationality Position Age
 E. Karavan Goalkeeper 17
 I. Manulyak Defender 21
 R. Golovanov Defender 26
 O. Pysarenko Defender 19
 A. Savenkov Defender 19
 V. Targanchuk Defender 25
 M. Ilchysh Defender 23
 P. Klymenko Midfielder 20
 A. Shyyka Midfielder 20
 V. Demchuk Midfielder 19
 V. Marusych Midfielder 18
 R. Masyuk Midfielder 24
 D. Shapoval Attacker 19
 O. Gulovych Attacker 19
 V. Shchekalyov Attacker 20
Manager
 S. Lukash