thumbnail Hello,

Hirnyk

Players Nationality Position Age Games
 R. Gurin Goalkeeper 35 0 0 0 0 0 0
 G. Ganev Goalkeeper 26 0 0 0 0 0 0
 D. Chernysh Goalkeeper 18 0 0 0 0 0 0
 Y. Martyshchuk Goalkeeper 30 0 0 0 0 0 0
 S. Vasyliev Defender 27 0 0 0 0 0 0
 I. Yarovoy Defender 20 0 0 0 0 0 0
 V. Baenko Defender 26 0 0 0 0 0 0
 A. Terekhov Defender 24 0 0 0 0 0 0
 I. Soldat Defender 25 0 0 0 0 0 0
 A. Sitalo Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 O. Snizhko Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 Y. Pavlyk Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 S. Gvozdevych Midfielder 31 0 0 0 0 0 0
 I. Buka Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 V. Zhuk Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 V. Pavlov Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 A. Grygoryk Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 S. Nudnyi Midfielder 35 0 0 0 0 0 0
 E. Santrapinskikh Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 O. Sytnik Midfielder 31 0 0 0 0 0 0
 V. Ryabov Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 M. Daudov Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 R. Valeev Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 R. Dorosh Midfielder 29 0 0 0 0 0 0
 B. Borovskyi Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 A. Kramar Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 R. Datsyuk Attacker 27 0 0 0 0 0 0
 V. Chechelenko Attacker 22 0 0 0 0 0 0
Manager
 G. Prykhodko