thumbnail Hello,

Helios

Players Nationality Position Age Games
 R. Zarubin Goalkeeper 33 0 0 0 0 0 0
 E. Volynets Goalkeeper 23 0 0 0 0 0 0
 D. Sydorenko Goalkeeper 27 0 0 0 0 0 0
 M. Erokhin Goalkeeper 19 0 0 0 0 0 0
 I. Glushytskiy Defender 23 0 0 0 0 0 0
 V. Komarnitskiy Defender 35 0 0 0 0 0 0
 V. Lukhtanov Defender 21 0 0 0 0 0 0
 V. Gershman Defender 21 0 0 0 0 0 0
 V. Kravchenko Defender 23 0 0 0 0 0 0
 I. Radchenko Defender 23 0 0 0 0 0 0
 G. Chelidze Defender 23 0 0 0 0 0 0
 Y. Tsapiy Defender 30 0 0 0 0 0 0
 I. Cherednichenko Defender 32 0 0 0 0 0 0
 I. Korotetskiy Defender 29 0 0 0 0 0 0
 S. Loboyko Defender 31 0 0 0 0 0 0
 I. Lutsenko Defender 30 0 0 0 0 0 0
 D. Babayan Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 B. Eloev Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 A. Kicha Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 E. Shvydky Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 V. Subochev Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 A. Pavelko Midfielder 30 0 0 0 0 0 0
 A. Masalov Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 B. Semenets Attacker 26 0 0 0 0 0 0
 S. Kravchenko Attacker 26 0 0 0 0 0 0
 V. Abelentsev Attacker 20 0 0 0 0 0 0
 R. Ivashko Attacker 30 0 0 0 0 0 0
Manager
 S. Syzykhin