thumbnail Hello,

Enerhiya Nova Kakhovka

Players Nationality Position Age Games
 I. Levchenko Goalkeeper 23 0 0 0 0 0 0
 D. Zelinsky Goalkeeper 23 0 0 0 0 0 0
 L. Shcherbina Defender 29 0 0 0 0 0 0
 O. Sheiko Defender 24 0 0 0 0 0 0
 S. Dudka Defender 18 0 0 0 0 0 0
 O. Golikov Defender 23 0 0 0 0 0 0
 D. Tyshchenko Defender 22 0 0 0 0 0 0
 Y. Rafalskiy Defender 22 0 0 0 0 0 0
 S. Potomskiy Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 K. Antonenko Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 P. Garibyan Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 V. Kolosov Midfielder 18 0 0 0 0 0 0
 S. Tsibulskiy Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 M. Logvynenko Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 D. Matviychenko Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 M. Mostipan Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 O. Fedenkov Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 V. Sakhnyuk Attacker 24 0 0 0 0 0 0
 S. Gaydaenko Attacker 18 0 0 0 0 0 0
 I. Timofiiv Attacker 23 0 0 0 0 0 0
Manager
 S. Korolskiy