thumbnail Hello,

Bukovyna

Players Nationality Position Age Games
 K. Odolskiy Goalkeeper 26 0 0 0 0 0 0
 A. Yashkov Goalkeeper 23 0 0 0 0 0 0
 B. Kogut Goalkeeper 27 0 0 0 0 0 0
 L. Bilous Defender 19 0 0 0 0 0 0
 M. Demyanchuk Defender 21 0 0 0 0 0 0
 M. Zhovtyuk Defender 22 0 0 0 0 0 0
 A. Terekhov Defender 23 0 0 0 0 0 0
 M. Davidchuk Defender 22 0 0 0 0 0 0
 Y. Sukhotskiy Defender 25 0 0 0 0 0 0
 O. Dobrovolskiy Midfielder 18 0 0 0 0 0 0
 R. Ryabiy Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 O. Bulezyuk Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 T. Syvka Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 M. Kosovan Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 O. Lysyuk Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 V. Shostak Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 B. Orlovskyi Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 O. Temeriwskyj Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 S. Atelkin Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 O. Tolstyak Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 D. Sytnykov Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 A. Vlasyuk Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 R. Chopko Attacker 22 0 0 0 0 0 0
 O. Lakusta Attacker 23 0 0 0 0 0 0
 Y. Golovachuk Attacker 20 0 0 0 0 0 0
 V. Samoylenko Attacker 22 0 0 0 0 0 0
 V. Palagnyuk Attacker 24 0 0 0 0 0 0
 E. Ushakov Attacker 25 0 0 0 0 0 0
 S. Zagidulin Attacker 23 0 0 0 0 0 0
 A. Korolyanchuk Attacker 23 0 0 0 0 0 0
Manager
 Y. Giy