thumbnail Hello,

Avanhard

Players Nationality Position Age Games
 V. Leonidov Goalkeeper 27 0 0 0 0 0 0
 A. Denchuk Goalkeeper 25 0 0 0 0 0 0
 R. Miroshnyk Defender 23 0 0 0 0 0 0
 D. Ulyanov Defender 23 0 0 0 0 0 0
 O. Lobov Defender 19 0 0 0 0 0 0
 V. Ermakov Defender 25 0 0 0 0 0 0
 O. Brynko Defender 28 0 0 0 0 0 0
 M. Vorobey Defender 26 0 0 0 0 0 0
 I. Korotetskiy Defender 29 0 0 0 0 0 0
 E. Demchenko Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 V. Timofienko Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 R. Stefurak Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 A. Evdokymov Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 V. Sobko Midfielder 29 0 0 0 0 0 0
 I. Malysh Midfielder 34 0 0 0 0 0 0
 D. Shvets Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 M. Daudov Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 E. Shvydky Midfielder 29 0 0 0 0 0 0
 M. Polyulyakh Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 B. Ryabets Attacker 25 0 0 0 0 0 0
 V. Shavrin Attacker 29 0 0 0 0 0 0
 O. Ivashchenko Attacker 32 0 0 0 0 0 0
 M. Agapov Attacker 23 0 0 0 0 0 0
Manager
 O. Kosevych