thumbnail Hello,

Yenisey

Players Nationality Position Age Games
 V. Azarov Goalkeeper 23 0 0 0 0 0 0
 M. Oparin Goalkeeper 22 0 0 0 0 0 0
 G. Sheliya Goalkeeper 27 0 0 0 0 0 0
 I. Klimov Defender 26 0 0 0 0 0 0
 K. Marushchak Defender 30 0 0 0 0 0 0
 C. Bogdan Defender 22 0 0 0 0 0 0
 M. Vasilyev Defender 29 0 0 0 0 0 0
 D. Magadiev Defender 24 0 0 0 0 0 0
 I. Shabaev Defender 30 0 0 0 0 0 0
 E. Kachan Defender 32 0 0 0 0 0 0
 A. Skvortsov Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 A. Khrushchev Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 A. Aliev Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 S. Yusifov Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 V. Leshonok Midfielder 31 0 0 0 0 0 0
 E. Chernov Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 A. Isaev Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 A. Fatullaev Midfielder 29 0 0 0 0 0 0
 A. Manukovskiy Midfielder 30 0 0 0 0 0 0
 E. Ivanov Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 J. Lescano Attacker 23 0 0 0 0 0 0
 V. Galysh Attacker 25 0 0 0 0 0 0
 V. Chadov Attacker 29 0 0 0 0 0 0
 E. Nizamutdinov Attacker 34 0 0 0 0 0 0
Manager
 O. Tetradze