thumbnail Hello,

Rotor Volgograd

Players Nationality Position Age Games
 0 V. Polyakov Goalkeeper 25 0 0 0 0 0 0
 0 A. Bondar Goalkeeper 20 0 0 0 0 0 0
 0 D. Nemtsev Goalkeeper 18 0 0 0 0 0 0
 0 M. Merkulov Defender 20 0 0 0 0 0 0
 0 A. Komarov Defender 22 0 0 0 0 0 0
 0 A. Nikulichev Defender 18 0 0 0 0 0 0
 0 S. Ryabokon Defender 21 0 0 0 0 0 0
 0 A. Malygin Defender 34 0 0 0 0 0 0
 0 D. Kovalenko Defender 32 0 0 0 0 0 0
 0 D. Timachev Defender 31 0 0 0 0 0 0
 0 I. Ionov Defender 29 0 0 0 0 0 0
 0 R. Beslaneev Defender 32 0 0 0 0 0 0
 0 M. Gaydukov Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 0 M. Tazetdinov Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 0 A. Gadzhiev Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 0 E. Kaloshin Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 0 T. Shamilov Midfielder 18 0 0 0 0 0 0
 0 A. Smirnov Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 0 D. Klyuev Midfielder 29 0 0 0 0 0 0
 0 R. Almaev Attacker 16 0 0 0 0 0 0
 0 V. Khrushchak Attacker 20 0 0 0 0 0 0
 0 I. Gerasimov Attacker 29 0 0 0 0 0 0
 0 S. Lukyanov Attacker 24 0 0 0 0 0 0
 0 M. Lyashenko Attacker 30 0 0 0 0 0 0
Manager
 O. Veretennikov