thumbnail Hello,

Kolomna

Players Nationality Position Age
 A. Korolkov Goalkeeper 27
 A. Karasevich Goalkeeper 27
 A. Guseynov Goalkeeper 24
 A. Erastov Defender 18
 A. Vikulov Defender 19
 A. Saveljev Defender 26
 I. Shirokov Defender 20
 D. Esin Defender 31
 M. Kuzjaev Defender 28
 G. Dzhigkaev Defender 25
 I. Kosov Midfielder 16
 A. Konkin Midfielder 17
 A. Spirin Midfielder 31
 A. Novichkov Midfielder 23
 V. Nikityanov Midfielder 22
 A. Gadzaov Midfielder 25
 N. Gusalov Midfielder 26
 I. Shamarin Midfielder 24
 A. Voronkov Midfielder 27
 R. Džichajev Midfielder 22
 K. Ionov Attacker 33
 D. Sadikov Attacker 24
 S. Turchenkov Attacker 25
 V. Shakir Attacker 21
 St. Rudomanov Attacker 22
Manager
 V. Bondarenko