thumbnail Hello,

Avangard Kursk

Players Nationality Position Age Games
 V. Suloev Goalkeeper 30 0 0 0 0 0 0
 S. Zhideev Goalkeeper 28 0 0 0 0 0 0
 A. Voynov Defender 21 0 0 0 0 0 0
 P. Kadushkin Defender 28 0 0 0 0 0 0
 A. Foroponov Defender 28 0 0 0 0 0 0
 I. Yurganov Defender 21 0 0 0 0 0 0
 I. Khaimanov Defender 21 0 0 0 0 0 0
 T. Mustafin Defender 20 0 0 0 0 0 0
 A. Zhmakin Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 N. Mitin Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 V. Gorchakov Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 V. Masternoy Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 K. Pushkin Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 D. Sinjaev Midfielder 30 0 0 0 0 0 0
 D. Soynikov Midfielder 29 0 0 0 0 0 0
 A. Motov Attacker 25 0 0 0 0 0 0
 P. Esikov Attacker 27 0 0 0 0 0 0
 Y. Pugachev Attacker 24 0 0 0 0 0 0
 D. Michurenkov Attacker 20 0 0 0 0 0 0
 A. Nosov Attacker 20 0 0 0 0 0 0
Manager
 I. Belyaev