thumbnail Hello,

Irtysh

Players Nationality Position Age
 N. Kalmykov Goalkeeper 24
 M. Golubnichi Goalkeeper 19
 V. Kotlyar Goalkeeper 32
 M. Džudović Defender 34
 V. Chernyshov Defender 33
 D. Shevchenko Defender 21
 Z. Korobov Defender 26
 R. Bayanov Defender 21
 R. Kuanyshev Defender 21
 V. Zhukov Defender 21
 G. Sartakov Defender 19
 S. Bulgaru Defender 29
 O. Starokin Defender 27
 A. Chichulin Defender 29
 I. Chuchman Defender 29
 A. Dauletkhanov Midfielder 21
 R. Akhmetdinov Midfielder 20
 I. Burzanović Midfielder 28
 A. Kulchiy Midfielder 40
 E. Allayarov Midfielder 21
 T. Khalmuratov Midfielder 28
 R. Valeev Midfielder 26
 V. Noskov Midfielder 28
 I. Yurin Midfielder 32
 A. Totay Midfielder 22
 A. Mukhutdinov Midfielder 29
 Y. Averchenko Midfielder 32
 P. Govedarica Midfielder 29
 A. Ayaganov Midfielder 22
 A. Amanow Attacker 24
 U. Bakayev Attacker 35
 S. Ivanov Attacker 34
 K. Dudchenko Attacker 28
 K. Begalyn Attacker 21
Manager
 O. Saduov