thumbnail Hello,

Botev Vratsa

Players Nationality Position Age Games
 H. Mitov Goalkeeper 31 0 0 0 0 0 0
 Y. Levashki Goalkeeper 35 0 0 0 0 0 0
 I. Spasov Defender 0 0 0 0 0 0 0
 E. Zita Defender 23 0 0 0 0 0 0
 D. Savić Defender 37 0 0 0 0 0 0
 E. Borisov Defender 31 0 0 0 0 0 0
 R. Kuang Defender 30 0 0 0 0 0 0
 K. Kamenov Defender 28 0 0 0 0 0 0
 L. Despotov Defender 0 0 0 0 0 0 0
 N. Marinov Defender 29 0 0 0 0 0 0
 V. Manolov Midfielder 0 0 0 0 0 0 0
 M. Yankov Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 N. Yanislavov Midfielder 0 0 0 0 0 0 0
 K. Ivanov Midfielder 0 0 0 0 0 0 0
 L. Petrov Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 G. Angelov Midfielder 0 0 0 0 0 0 0
 G. Damyanov Midfielder 0 0 0 0 0 0 0
 P. Petrov Midfielder 32 0 0 0 0 0 0
 D. Dimitrov Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 S. Valeriev Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 I. Malinov Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 A. Del Genio Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 D. Avramov Attacker 23 0 0 0 0 0 0
 R. Rangelov Attacker 30 0 0 0 0 0 0
 G. Georgiev Attacker 29 0 0 0 0 0 0
 J. Koen Attacker 22 0 0 0 0 0 0
 V. Stoyanov Attacker 21 0 0 0 0 0 0
Manager
 I. Valov