thumbnail Hello,

Botev Vratsa

Players Nationality Position Age Games
 H. Mitov Goalkeeper 29 0 0 0 0 0 0
 Y. Levashki Goalkeeper 33 0 0 0 0 0 0
 H. Popadiyn Defender 20 0 0 0 0 0 0
 E. Borisov Defender 29 0 0 0 0 0 0
 S. Ivanov Defender 24 0 0 0 0 0 0
 G. Stoichkov Defender 20 0 0 0 0 0 0
 T. Naydenov Defender 28 0 0 0 0 0 0
 R. Kuang Defender 29 0 0 0 0 0 0
 D. Savić Defender 35 0 0 0 0 0 0
 E. Zita Defender 21 0 0 0 0 0 0
 K. Kamenov Defender 26 0 0 0 0 0 0
 L. Petrov Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 K. Tsvetkov Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 A. Del Genio Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 M. Yankov Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 K. Atanasov Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 S. Valeriev Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 T. Valeriev Midfielder 31 0 0 0 0 0 0
 P. Petkov Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 V. Manolov Midfielder 0 0 0 0 0 0 0
 N. Yanislavov Midfielder 0 0 0 0 0 0 0
 K. Ivanov Midfielder 0 0 0 0 0 0 0
 A. Dimitrov Attacker 20 0 0 0 0 0 0
 J. Koen Attacker 20 0 0 0 0 0 0
 R. Rangelov Attacker 29 0 0 0 0 0 0
 V. Kaloyanov Attacker 26 0 0 0 0 0 0
 D. Avramov Attacker 21 0 0 0 0 0 0
 V. Ivanov Attacker 21 0 0 0 0 0 0
Manager
 E. Marinov