thumbnail Hello,

Shakhtyor

Players Nationality Position Age Games
 22 I. Dastanka Goalkeeper 20 0 0 0 0 0 0
 30 I. Gavrilov Goalkeeper 25 0 0 0 0 0 0
 0 R. Kopantsov Goalkeeper 33 0 0 0 0 0 0
 0 V. Makauchyk Goalkeeper 32 0 0 0 0 0 0
 1 A. Kotenko Goalkeeper 33 6 0 0 0 0 0
 19 I. Kuzmianok Defender 24 5 0 0 1 0 0
 5 A. Yanushkevich Defender 28 6 0 0 1 0 0
 3 S. Matveichyk Defender 26 6 1 0 1 0 0
 15 A. Yurevich Defender 35 6 0 0 0 0 0
 29 A. Vasilevski Defender 21 2 0 0 0 0 0
 0 D. Dubovski Defender 22 0 0 0 0 0 0
 0 A. Danko Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 27 F. Ivanov Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 21 A. Tupchiy Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 4 A. Tsevan Midfielder 28 1 0 0 0 0 0
 9 S. Guruli Midfielder 28 6 2 0 0 0 0
 11 A. Stargorodskiy Midfielder 32 6 1 0 1 0 0
 17 A. Rios Midfielder 27 6 0 0 2 0 0
 7 A. Leonchik Midfielder 37 4 0 0 0 0 0
 2 I. Galyuza Midfielder 34 6 2 0 1 0 0
 0 A. Soro Midfielder 32 0 0 0 0 0 0
 6 N. Kashevski Midfielder 33 5 0 0 1 0 0
 24 N. Zolotov Attacker 19 0 0 0 0 0 0
 23 Y. Kovalev Attacker 21 1 0 0 0 0 0
 0 A. Zolotov Attacker 20 0 0 0 0 0 0
 77 D. Osipenko Attacker 31 6 1 0 1 0 0
 12 P. Wojciechowski Attacker 24 1 0 0 0 0 0
 0 V. Yurchenko Attacker 25 0 0 0 0 0 0
 10 N. Yanush Attacker 29 6 3 0 2 0 0
 25 A. Petrov Attacker 23 0 0 0 0 0 0
Manager
 S. Borovskiy