thumbnail Hello,

Slavia

Players Nationality Position Age
 Y. Ivanenko Goalkeeper 21
 N. Romanyuk Goalkeeper 29
 V. Zukh Defender 22
 R. Godovaniy Defender 26
 Y. Kuntsevich Defender 28
 Y. Shkurko Defender 25
 I. Maltsev Defender 30
 Bruno Lemiechevsky Defender 22
 S. Kolybenko Defender 18
 V. Borisenko Defender 19
 P. Mosemghvdlishvili Defender 22
 I. Luzan Defender 0
 G. Shevchenko Midfielder 0
 M. Pavlovets Midfielder 20
 D. Kovalevskiy Midfielder 23
 I. Kostrov Midfielder 29
 A. Raevskiy Midfielder 28
 A. Kobets Midfielder 35
 I. Soulim Midfielder 27
 P. Sultanov Midfielder 23
 O. Strakhanovich Midfielder 37
 S. Koshel Attacker 30
 A. Galyakh Attacker 0
 D. Vorobey Attacker 31
 A. Voronkov Attacker 27
 A. Kotlyarov Attacker 23
Manager
 Y. Puntus