thumbnail Hello,

Nasaf

Players Nationality Position Age Games
 35 S. Kuvvatov Goalkeeper 27 2 0 0 0 0 0
 25 E. Suyunov Goalkeeper 26 0 0 0 0 0 0
 A. Isaqov Goalkeeper 0 0 0 0 0 0 0
 1 U. Ergashev Goalkeeper 18 0 0 0 0 0 0
 31 S. Rakhmatov Defender 25 0 0 0 0 0 0
 5 G. Gaybullaev Defender 21 0 0 0 0 0 0
 22 I. Golban Defender 26 2 1 0 1 0 0
 23 S. Azamov Defender 27 2 0 0 0 0 0
 2 A. Shorakhmedov Defender 31 2 0 2 0 0 0
 4 M. Karimov Defender 32 1 0 0 0 0 0
 27 I. Rashidkhanov Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 20 I. Kenjabaev Midfielder 17 2 0 0 0 0 0
 8 S. Kuziyev Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 14 S. Mukhiddinov Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 33 O. Khamrobekov Midfielder 21 2 0 0 0 0 0
 6 A. Ganiev Midfielder 19 2 0 0 0 0 0
 34 F. Sayfiyev Midfielder 26 2 0 1 1 0 0
 38 D. Narzullaev Midfielder 22 2 1 0 0 0 0
 10 D. Rakhmatullaev Midfielder 28 1 0 0 0 0 0
 18 B. Abdurakhimov Midfielder 28 2 0 1 1 0 0
 69 D. Ćeran Attacker 29 2 1 0 0 0 0
 15 S. Erkinov Attacker 30 2 1 1 0 0 0
 45 B. Abdukhalikov Attacker 20 2 0 0 0 0 0
 16 D. Khushbakov Attacker 21 0 0 0 0 0 0
Manager
 R. Berdyev