thumbnail Hello,

Karlivka

Players Nationality Position Age
 E. Karavan Goalkeeper 18
 R. Golovanov Defender 27
 I. Manulyak Defender 22
 A. Savenkov Defender 20
 O. Pysarenko Defender 20
 V. Targanchuk Defender 26
 M. Ilchysh Defender 24
 P. Klymenko Midfielder 21
 A. Shyyka Midfielder 21
 V. Demchuk Midfielder 20
 V. Marusych Midfielder 19
 R. Masyuk Midfielder 25
 V. Shchekalyov Attacker 21
 O. Gulovych Attacker 20
Manager
 S. Lukash