thumbnail Hello,

Sumy

Players Nationality Position Age Games
 A. Shtanko Goalkeeper 36 0 0 0 0 0 0
 O. Lytvynenko Goalkeeper 26 0 0 0 0 0 0
 A. Protsyshyn Defender 21 0 0 0 0 0 0
 V. Lykhovydko Defender 25 0 0 0 0 0 0
 L. Makharadze Defender 23 0 0 0 0 0 0
 O. Davydov Defender 35 0 0 0 0 0 0
 B. Sukhodub Defender 23 0 0 0 0 0 0
 E. Zakharchenko Defender 21 0 0 0 0 0 0
 V. Bobrov Defender 21 0 0 0 0 0 0
 V. Koydan Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 I. Komlev Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 D. Bogachev Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 B. Dushin Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 E. Lugoviy Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 D. Zharikov Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 I. Grebenyuk Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 D. Koshelyuk Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 E. Santrapinskikh Midfielder 29 0 0 0 0 0 0
 Y. Bushman Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 M. Lisovy Midfielder 32 0 0 0 0 0 0
 I. Rudnytskyy Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 A. Mukhovykov Midfielder 33 0 0 0 0 0 0
 Y. Zakharevich Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 O. Stetsenko Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 A. Kaskov Attacker 25 0 0 0 0 0 0
 A. Gryshchenko Attacker 24 0 0 0 0 0 0
 I. Medynskyi Attacker 24 0 0 0 0 0 0
 N. Konovalov Attacker 23 0 0 0 0 0 0
 O. Lebedenko Attacker 27 0 0 0 0 0 0
 A. Merkushov Attacker 21 0 0 0 0 0 0
 Y. Galenko Attacker 26 0 0 0 0 0 0
Manager
 I. Bliznyuk