thumbnail Hello,

Sumy

Players Nationality Position Age Games
 0 Y. Vazhynsky Goalkeeper 20 0 0 0 0 0 0
 0 R. Travkin Goalkeeper 23 0 0 0 0 0 0
 0 O. Lytvynenko Goalkeeper 23 0 0 0 0 0 0
 0 O. Kotelyukh Defender 35 0 0 0 0 0 0
 0 O. Yaroshenko Defender 21 0 0 0 0 0 0
 0 D. Sydorenko Defender 20 0 0 0 0 0 0
 0 M. Zhychykov Defender 21 0 0 0 0 0 0
 0 V. Bugayev Defender 31 0 0 0 0 0 0
 0 R. Petrovich Defender 25 0 0 0 0 0 0
 0 A. Zapadnya Defender 24 0 0 0 0 0 0
 0 D. Bogachev Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 0 O. Luchyk Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 0 V. Makarov Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 0 I. Grebenyuk Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 0 V. Ushakov Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 0 M. Ganzha Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 0 Y. Kravchenko Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 0 V. Trotsko Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 0 D. Shvets Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 0 M. Dudarenko Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 0 I. Brikner Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 0 F. Suleyman Attacker 20 0 0 0 0 0 0
 0 O. Lebedenko Attacker 25 0 0 0 0 0 0
 0 S. Kozachenko Attacker 23 0 0 0 0 0 0
 0 A. Kaskov Attacker 22 0 0 0 0 0 0
Manager
 Y. Yaroshenko