thumbnail Hello,

Skala Stryi

Players Nationality Position Age Games
 O. Bylik Goalkeeper 18 0 0 0 0 0 0
 R. Dutka Goalkeeper 17 0 0 0 0 0 0
 R. Gerych Goalkeeper 19 0 0 0 0 0 0
 A. Yakovets Goalkeeper 24 0 0 0 0 0 0
 V. Klymenko Defender 22 0 0 0 0 0 0
 N. Stasyshyn Defender 19 0 0 0 0 0 0
 T. Maksymovych Defender 27 0 0 0 0 0 0
 L. Bilous Defender 21 0 0 0 0 0 0
 R. Podolyak Defender 23 0 0 0 0 0 0
 R. Botvinnik Defender 23 0 0 0 0 0 0
 V. Bondarenko Defender 22 0 0 0 0 0 0
 Y. Antonov Defender 23 0 0 0 0 0 0
 I. Synyshyn Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 M. Berezoviy Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 S. Melnyk Midfielder 18 0 0 0 0 0 0
 A. Malyarenko Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 V. Ryabushko Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 B. Barnor Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 O. Borovyk Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 I. Brovko Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 D. Baranov Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 O. Bilyi Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 N. Kmit Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 M. Korchemkin Attacker 19 0 0 0 0 0 0
 D. Skakun Attacker 23 0 0 0 0 0 0
 V. Prishnivskiy Attacker 23 0 0 0 0 0 0
 V. Lazarenko Attacker 21 0 0 0 0 0 0
 V. Tsyutsyura Attacker 22 0 0 0 0 0 0
 P. Stasyuk Attacker 21 0 0 0 0 0 0
 V. Shvab Attacker 23 0 0 0 0 0 0
 R. Bilala Attacker 25 0 0 0 0 0 0
 O. Kvych Attacker 20 0 0 0 0 0 0
Manager
 V. Malyk