thumbnail Hello,

Olimpik Donetsk

Players Nationality Position Age Games
 Z. Makharadze Goalkeeper 23 0 0 0 0 0 0
 S. Litovchenko Goalkeeper 28 0 0 0 0 0 0
 Y. Kotlyarov Goalkeeper 18 0 0 0 0 0 0
 V. Fedoriv Defender 28 0 0 0 0 0 0
 S. Conde Defender 23 0 0 0 0 0 0
 E. Tsymbalyuk Defender 20 0 0 0 0 0 0
 V. Illoy-Ayyet Defender 20 0 0 0 0 0 0
 T. Partsvania Defender 24 0 0 0 0 0 0
 K. Petrov Defender 26 0 0 0 0 0 0
 S. Borzenko Defender 30 0 0 0 0 0 0
 D. Grishko Defender 30 0 0 0 0 0 0
 V. Goshkoderya Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 V. Doronin Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 A. Postupalenko Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 V. Khomutov Midfielder 18 0 0 0 0 0 0
 M. Drachenko Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 V. Ogirya Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 S. Shestakov Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 V. Tanchyk Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 D. Bashlay Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 I. Matyazh Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 D. Nemchaninov Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 V. Lebed Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 V. Lysenko Attacker 28 0 0 0 0 0 0
 D. Galenkov Attacker 20 0 0 0 0 0 0
 A. Volkov Attacker 27 0 0 0 0 0 0
 Mohammed Rhasalla Attacker 22 0 0 0 0 0 0
 V. Gelzin Attacker 42 0 0 0 0 0 0
 K. Nwamora Attacker 22 0 0 0 0 0 0
 R. Stepanyuk Attacker 24 0 0 0 0 0 0
Manager
 R. Sanzhar