thumbnail Hello,

Illichivets'

Players Nationality Position Age Games
 A. Lysyuk Goalkeeper 19 0 0 0 0 0 0
 Y. Galchuk Goalkeeper 24 0 0 0 0 0 0
 R. Khudzhamov Goalkeeper 34 0 0 0 0 0 0
 Y. Vazhynsky Goalkeeper 22 0 0 0 0 0 0
 S. Vakulenko Defender 23 0 0 0 0 0 0
 M. Pysko Defender 23 0 0 0 0 0 0
 I. Tsyupa Defender 23 0 0 0 0 0 0
 V. Afendulov Defender 22 0 0 0 0 0 0
 Denis Papuk Defender 17 0 0 0 0 0 0
 M. Ryashko Defender 20 0 0 0 0 0 0
 K. Sydorenko Defender 31 0 0 0 0 0 0
 O. Nasonov Defender 24 0 0 0 0 0 0
 M. Peterman Defender 17 0 0 0 0 0 0
 I. Krashnevskiy Defender 18 0 0 0 0 0 0
 M. Buy Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 R. Kovtyuk Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 R. Bereznyak Midfielder 29 0 0 0 0 0 0
 V. Kalinin Midfielder 18 0 0 0 0 0 0
 E. Bilokin Midfielder 18 0 0 0 0 0 0
 Danila Papuk Midfielder 17 0 0 0 0 0 0
 I. Yanakov Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 D. Myshnov Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 R. Valeev Midfielder 29 0 0 0 0 0 0
 K. Doroshenko Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 I. Tyshchenko Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 O. Kozak Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 D. Ivanisenya Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 V. Nekhtii Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 D. Kozhanov Midfielder 29 0 0 0 0 0 0
 R. Kisil Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 V. Koltsov Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 R. Fomin Attacker 30 0 0 0 0 0 0
 O. Lebedenko Attacker 27 0 0 0 0 0 0
 A. Malenko Attacker 22 0 0 0 0 0 0
 I. Duts Attacker 22 0 0 0 0 0 0
 O. Mishchenko Attacker 27 0 0 0 0 0 0
Manager
 O. Sevidov