thumbnail Hello,

Hirnyk-Sport

Players Nationality Position Age Games
 M. Kriukov Goalkeeper 25 0 0 0 0 0 0
 A. Sytnykov Goalkeeper 25 0 0 0 0 0 0
 O. Golyadynets Defender 24 0 0 0 0 0 0
 O. Garbar Defender 23 0 0 0 0 0 0
 O. Pernatskiy Defender 21 0 0 0 0 0 0
 S. Garashchenkov Defender 26 0 0 0 0 0 0
 A. Lomko Defender 31 0 0 0 0 0 0
 R. Bobak Defender 25 0 0 0 0 0 0
 P. Ivanov Defender 32 0 0 0 0 0 0
 Y. Pavlyk Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 K. Demidov Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 D. Krapyvnyi Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 R. Vorobey Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 V. Korolkov Midfielder 30 0 0 0 0 0 0
 S. Chenbay Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 M. Marusich Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 D. Osadchiy Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 R. Prutyan Attacker 18 0 0 0 0 0 0
 Y. Maley Attacker 24 0 0 0 0 0 0
 I. Kirienko Attacker 30 0 0 0 0 0 0
 Y. Galenko Attacker 25 0 0 0 0 0 0
 O. Barannik Attacker 24 0 0 0 0 0 0
 O. Moiseenko Attacker 25 0 0 0 0 0 0
 V. Yavorskiy Attacker 22 0 0 0 0 0 0
 T. Avdalyan Attacker 22 0 0 0 0 0 0
Manager
 I. Zhabchenko