thumbnail Hello,

Vityaz Podolsk

Players Nationality Position Age
 A. Romanov Goalkeeper 24
 A. Nazarov Goalkeeper 23
 A. Khrapov Defender 35
 D. Krugovykh Defender 19
 B. Vashchenko Defender 20
 A. Novikov Defender 25
 M. Kirsanov Defender 27
 N. Ivanov Defender 34
 M. Kuleshov Defender 25
 A. Mirzoev Midfielder 18
 A. Kulishev Midfielder 21
 S. Sharin Midfielder 30
 P. Bochkarev Midfielder 21
 I. Enin Midfielder 20
 P. Rozhkov Midfielder 28
 A. Kireev Midfielder 31
 I. Boyarov Attacker 23
 R. Shoniya Attacker 21
 D. Vagin Attacker 24
 I. Borsyakov Attacker 18
Manager
 V. Ternavsky