thumbnail Hello,

Tom' Tomsk

Players Nationality Position Age Games
 A. Mezhiev Goalkeeper 22 0 0 0 0 0 0
 M. Božović Goalkeeper 30 0 0 0 0 0 0
 A. Solosin Goalkeeper 27 0 0 0 0 0 0
 G. Dzhioev Defender 29 0 0 0 0 0 0
 Z. Milanov Defender 30 0 0 0 0 0 0
 M. Jiranek Defender 36 0 0 0 0 0 0
 S. Bendz Defender 32 0 0 0 0 0 0
 A. Orekhov Defender 31 0 0 0 0 0 0
 I. Temnikov Defender 26 0 0 0 0 0 0
 M. Bashilov Defender 22 0 0 0 0 0 0
 E. Bashkirov Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 A. Cherevko Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 A. Svyatov Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 V. Sorokin Midfielder 30 0 0 0 0 0 0
 R. Sabitov Midfielder 30 0 0 0 0 0 0
 P. Nekhajchik Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 P. Nemov Midfielder 31 0 0 0 0 0 0
 A. Dimidko Midfielder 29 0 0 0 0 0 0
 P. Kudryashov Attacker 18 0 0 0 0 0 0
 A. Sanaya Attacker 26 0 0 0 0 0 0
 N. Bazhenov Attacker 30 0 0 0 0 0 0
 K. Pogrebnyak Attacker 23 0 0 0 0 0 0
Manager
 V. Nepomnyashchiy