thumbnail Hello,

Vityaz Podolsk

Players Nationality Position Age Games
 A. Romanov Goalkeeper 24 0 0 0 0 0 0
 A. Nazarov Goalkeeper 23 0 0 0 0 0 0
 A. Khrapov Defender 35 0 0 0 0 0 0
 D. Krugovykh Defender 18 0 0 0 0 0 0
 B. Vashchenko Defender 20 0 0 0 0 0 0
 A. Novikov Defender 25 0 0 0 0 0 0
 M. Kirsanov Defender 27 0 0 0 0 0 0
 N. Ivanov Defender 34 0 0 0 0 0 0
 M. Kuleshov Defender 24 0 0 0 0 0 0
 A. Mirzoev Midfielder 18 0 0 0 0 0 0
 A. Kulishev Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 S. Sharin Midfielder 30 0 0 0 0 0 0
 P. Bochkarev Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 I. Enin Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 P. Rozhkov Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 A. Kireev Midfielder 31 0 0 0 0 0 0
 I. Boyarov Attacker 23 0 0 0 0 0 0
 R. Shoniya Attacker 21 0 0 0 0 0 0
 D. Vagin Attacker 24 0 0 0 0 0 0
 I. Borsyakov Attacker 18 0 0 0 0 0 0
Manager
 V. Ternavsky