thumbnail Hello,

SKA-Energiya

Players Nationality Position Age Games
 A. Agapov Goalkeeper 32 0 0 0 0 0 0
 A. Kozorez Goalkeeper 31 0 0 0 0 0 0
 V. Kryuchkov Defender 24 0 0 0 0 0 0
 P. Mochalin Defender 25 0 0 0 0 0 0
 P. Ryaboshapka Defender 30 0 0 0 0 0 0
 S. Shumeyko Defender 21 0 0 0 0 0 0
 D. Chalov Defender 20 0 0 0 0 0 0
 N. Radchenko Defender 18 0 0 0 0 0 0
 K. Aladashvili Defender 30 0 0 0 0 0 0
 I. Ediev Defender 26 0 0 0 0 0 0
 M. Popov Defender 28 0 0 0 0 0 0
 V. Pletin Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 M. Trusevich Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 Z. Kambolov Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 G. Gogua Midfielder 30 0 0 0 0 0 0
 A. Kupchin Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 N. Zamaliev Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 G. Rukhaia Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 L. Imedashvili Attacker 18 0 0 0 0 0 0
 V. Nikiforov Attacker 25 0 0 0 0 0 0
 V. Karmazinenko Attacker 30 0 0 0 0 0 0
 O. Kozhanov Attacker 27 0 0 0 0 0 0
 A. Gaydash Attacker 25 0 0 0 0 0 0
 I. Mashukov Attacker 19 0 0 0 0 0 0
Manager
 V. Ivanauskas